Thanh niên Ngân Sơn sẵn sàng lên đường nhập ngũ

16:46, 25/02/2021

Đến thời điểm này, thanh niên huyện Ngân Sơn đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trong số thanh niên được tuyển chọn có 12 thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ.

Công tác khám sàng lọc về sức khỏe được thực hiện bảo đảm nhằm lựa chọn được những thanh niên tiêu biểu thực hiện nghĩa vụ có chất lượng
Khám sàng lọc về sức khỏe được thực hiện bảo đảm nhằm lựa chọn được những thanh niên tiêu biểu thực hiện nghĩa vụ có chất lượng.

Năm 2021, huyện Ngân Sơn được giao chỉ tiêu tuyển quân 80 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 13 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trước khi nhập ngũ, huyện cũng đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 21 thanh niên tiêu biểu nhập ngũ đợt này.

Huyện Ngân Sơn cũng tăng cường công tác chỉ đạo và kiểm tra trong quá trình tuyển chọn và chốt quân số, thực hiện tốt việc sơ tuyển, nắm chắc số lượng, sức khỏe, văn hóa, chính trị, đạo đức của từng thanh niên. Các bước tiến hành thâm nhập được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo đúng nguyên tắc, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình các thanh niên trúng tuyển một cách thiết thực, giúp các thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.../.

Văn Lạ