Pác Nặm thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ năm 2021

13:47, 21/01/2021

Năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho huyện Pác Nặm tuyển chọn và gọi 88 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Đến thời điểm này, việc lựa chọn cơ bản thực hiện xong.

Hằng năm, huyện Pác Nặm đều hoàn thành các chỉ tiêu về quân số tuyển chọn để nhập ngũ. Công tác giao nhận quân được huyện Pác Nặm tổ chức long trọng, chu đáo.
Hằng năm, huyện Pác Nặm đều hoàn thành các chỉ tiêu về quân số tuyển chọn để nhập ngũ. 

Trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao, huyện Pác Nặm đã giao chỉ tiêu và chỉ tiêu dự phòng cụ thể cho từng xã. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Pác Nặm đã xây dựng kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chỉ đạo và theo dõi tại các xã. Đồng thời tổ chức tuyển chọn, khám tuyển, kiểm tra sức khoẻ, bảo đảm tốt nhất về chất lượng cũng như quân số trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Đến thời điểm này, UBND các xã phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Mặt khác, thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ, chuẩn bị tốt các hoạt động gặp mặt, chia tay và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ trong thời gian tới./.

Đình Văn