Tập huấn chuyên đề dạy môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

08:01, 08/04/2021

Trong hai ngày 07 và 08/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề "Dạy học môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp tỉnh năm học 2020 - 2021".

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị có hơn 90 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học của 8 huyện, thành phố và Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh.

Các học viên được tham gia tập huấn các nội dung như: Hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; xây dựng kế hoạch giáo dục môn học và kế hoạch bài giảng theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Công tác chỉ đạo triển khai, tình hình dạy học lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Xây dựng kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Phương pháp dạy học môn Toán và môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học…

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau hơn 1 học kỳ triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, các trường học thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, cơ bản đáp ứng lộ trình đổi mới giáo dục./.

Việt Bắc