Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

17:07, 16/12/2020

Trong ba ngày 14, 15 và 16/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Mô đun 2) cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, chia sẻ những vấn đề trọng tâm của Mô đun 2 như: Phân tích được yêu cầu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường; vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trong quản trị nhân sự, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường THCS, THPT. Phân tích, đánh giá được kế hoạch phát triển đội ngũ của nhà trường; lập kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian, người thực hiện, điều kiện thực hiện). Đánh giá được công tác chỉ đạo của hiệu trưởng trong tạo động lực, hướng dẫn, giải quyết xung đột trong nhà trường qua một số trường hợp thực tế (case studies).

Qua tập huấn, giúp cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học trong tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo./.

Việt Bắc