Họp báo trước Kỳ họp chuyên đề tháng 4, HĐND tỉnh khoá VIII

15:47, 21/04/2014

Sáng 21/4/2014, HĐND tỉnh tổ chức họp báo để thông báo thời gian, dự kiến nội dung Kỳ họp chuyên đề tháng 4, HĐND tỉnh khoá VIII. Đồng chí Đinh Thị Chuyên San- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, HĐND tỉnh đã thông báo tới các cơ quan báo chí về thời gian, dự kiến nội dung Kỳ họp chuyên đề tháng 4, HĐND tỉnh khoá VIII. Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 25/4/2014, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua một số nội dung: Báo cáo số liệu chính thức về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013 và các chỉ tiêu, số liệu năm 2014 được điều chỉnh; báo cáo tình hình thực hiện phân bổ các nguồn vốn thuộc thẩm quyền của HĐND đã được UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh. Nghe 5 tờ trình cụ thể: Tờ trình về việc thông qua Đề án thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc kạn và thành lập thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn; tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, tỷ lệ trích để lại cho cơ quan thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn; tờ trình quy định chức danh, số lượng về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tờ trình về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi trường THPT chuyên Bắc Kạn; mức khen thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia, học sinh đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Sau khi nghe các tờ trình, các Ban của HĐND tỉnh sẽ báo cáo thẩm tra đối với từng tờ trình. HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận và dự kiến thông qua 5 Nghị quyết. Cuối kỳ họp là công tác tổ chức cán bộ do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nghỉ hưu.

 

Kết thúc buổi họp đồng chí Đinh Thị Chuyên San- Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chi tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp để cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, theo dõi và giám sát hoạt động của HĐND tỉnh./.

Nông Vui