Người dân mong sớm được sửa chữa tuyến đường Quang Phong - Đổng Xá
Tuyến đường liên xã Quang Phong đi Đổng Xá (Na Rì) đã xuống cấp gây khó khăn trong việc giao thương, vận chuyển sản phẩm nông, lâm sản, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trên địa bàn.