Về việc cử tri thị trấn Nà Phặc phản ánh liên quan nguồn nước phục vụ sản xuất
Theo cử tri thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn) phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, gần đây Công ty Cổ phần Vương Anh khai thác quặng sắt ở mỏ Bản Phắng 1, thôn Phiêng Sảng, xã Trung Hòa ngăn dòng chảy khe suối Tà Đâu đầu nguồn của tổ dân phố Bản Mạch, gây nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất của 74 hộ dân.