Hướng dẫn sử dụng giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng hoá đến các địa phương có dịch bệnh Covid-19

09:50, 05/08/2021

Để đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra an toàn trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn mới ban hành văn bản hướng dẫn thời hạn sử dụng của giấy nhận diện phương tiện, mã QRCode cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Giấy nhận diện phương tiện kèm mã QRCode được cấp cho các xe ô tô vận tải hàng hoá trong toàn quốc để đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thuộc địa bàn và phạm vi quản lý được biết về thời hạn sử dụng của giấy nhận diện phương tiện, mã QRCode cấp cho xe ô tô vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, giấy nhận diện phương tiện kèm mã QRCode đã được cấp cho các xe ô tô vận tải hàng hoá trong toàn quốc, được tiếp tục sử dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới.

Trường hợp các phương tiện vận tải hàng hoá đã được cấp Giấy nhận diện phương tiện kèm mã QRCode, nhưng có nhu cầu thay đổi người lái xe hoặc thay đổi hành trình xe hoạt động, thì phải đăng ký lại trên hệ thống phần mềm, để được cấp mới giấy nhận diện phương tiện kèm mã QRCode.

Trong quá trình hoạt động vận chuyển, đơn vị vận tải và người trên phương tiện vận chuyển hàng hoá đã được cấp mã QRCode phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã đăng ký, đảm bảo phải có Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Q.Đ


Ý kiến bạn đọc