Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai
Mùa mưa bão năm nay, ngành Giao thông vận tải đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt trên các tuyến đường.